RegulaminRadiowy Szlak Biskupiański 2019

 

Radiowy Szlak Biskupiański 2019 jest to kontynuacja projektu z 2016 roku akcji dyplomowej skierowanej do licencjonowanych radioamatorów oraz nasłuchowców SWL. Brać mogą w niej udział wszyscy krótkofalowcy oraz nasłuchowcy zainteresowani łącznościami i nasłuchami regionalnymi. Akcja dyplomowa organizowana jest przez Radio Klub Krobia i używać będzie znaku krótkofalarskiego SP3PGS we wszystkich punktach aktywacji. Osoby kontaktowe to SQ3PGA (prezes) oraz SQ3LMR (Award Manager akcji dyplomowej) adres elektroniczny sp3pgs@gmail.pl

 

Cel:

 

Celem akcji dyplomowej zorganizowanej przez klub krótkofalarski SP3PGS jest popularyzacja mikroregionu Biskupizny, jego pięknej historii i tradycji połączonej z pięknym folklorem, a co za tym idzie popularyzacja turystyki pieszej, rowerowej, samochodowej oraz samego krótkofalarstwa.

 

Czym jest nasza Biskupizna?

Biskupizna to mikroregion folklorystyczny obejmujący dwanaście wsi wokół Krobi

Wioski te to: Bukownica, Chumiętki, Domachowo, Grabianowo, Posadowo, Potarzyca, Stara Krobia, Sułkowice, Wymysłowo, Żychlewo oraz Rębowo w gminie Piaski i Sikorzyn w gminie Gostyń). Obszar ten od XIII do XVIII wieku stanowił własność biskupów poznańskich, co dało początek nazwie mikroregionu oraz nazwy - biskupianin i biskupianka w odniesieniu do mieszkańców Biskupizny.

Wiele więcej informacji można znaleźć na stronie - http://www.biskupizna.pl/ - gdzie serdecznie zapraszamy.

 

Regulamin akcji dyplomowej:

 

Akcja dyplomowa nosi nazwę „Radiowy Szlak Bizkupiański 2019” i jest już drugą edycją tego konkursu.

 

1.Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Radio Klub Krobia – G.Ł.K.

 

2.Wszystkie łączności będą logowane i zapisywane w logSP ze znaku klubowego SP3PGS - https://logsp.pzk.org.pl

 

3.Termin akcji dyplomowej 24 marcem 2019 do 30 wrześniem 2019 i będzie polegał na radiowej aktywacji wszystkich miejscowości na Biskupiźnie, gdzie członkowie klubu SP3PGS będą się udawać że swoją radiostacją i instalacją antenową.

Dokładne terminy aktywacji poszczególnych miejscowości będą publikowane na bieżąco w regulaminie akcji dyplomowej, stronie logSP, stronie https://radiorsb.pl, stronie SP3PGS na Facebooku - https://web.facebook.com/SP3PGS/ z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 

4.Lista miejscowości zaliczonych do akcji dyplomowej „Radiowy Szlak Biskupiański 2019”

 

Gmina Krobia PGA – GB03

 

Bukownica - LOC: JO81LT– data aktywacji 24.03.2019 – 1pkt.

Chumietki - LOC: JO81LS – 1pkt.

Domachowo – LOC: JO81MT - aktywacja podczas Festiwal Tradycji i Folkloru – 3pkt.

Grabianowo – LOC: JO81LS – 1pkt.

Krobia – LOC: JO81LS - aktywacja podczas festynu „Dni Krobi 2019” - 3pkt.

Posadowo – LOC: JO81MS – 1pkt.

Potarzyca – LOC: JO81MS - 1pkt

Stara Krobia - LOC: JO81MT – 1pkt.

Sułkowice - LOC: JO81MS – 1pkt.

Wymysłowo – LOC: JO81MT – 1pkt.

 

Żychlewo – LOC: JO81LS 1pkt.

 

Gmina Gostyń PGA – GB02

 

Sikorzyn – LOC; JO81LU – 1pkt.

 

Gmina Piaski PGA – GB05

 

Rębowo – LOC: JO81MT – 1pkt.

 

6.Uzyskanie dyplomów w akcji dyplomowej „Radiowy Szlak Dyplomowy 2019” będzie

  opierał się na zasadzie punktowej. –

- Brązowy dyplom – 3pkt. uzyskane w akcji dyplomowej

- Srebrny dyplom – 8 pkt.

- Złoty dyplom - 14 pkt.

- Specjalny dyplom – wykonanie łączności ze wszystkimi 13 miejscowościami Biskupizny, jakie będą  aktywowane.

 

Wszystkie łączności będą potwierdzone papierowymi kartami QSL ze znakiem, SP3PGS via Biuro. Będziemy także odpowiadać na karty QSL nadesłane na adres klubowy - https://www.qrz.com/db/SP3PGS dla radioamatorów, którzy nie są członkami PZK.

Wszystkie dyplomy będą wydawane w formacie, pdf

 

7.  Łączności będą odbywać się na pasmach KF (80m, 40m.) Modulacja, jaka będzie wykorzystywana w tych aktywacjach to głównie SSB, ale będą akceptowane też łączności CW jak i DIGI, które też zapewne się pojawią w miarę zainteresowania radioamatorów.