Konkurs Dyplomowy - regulamin


 


Miło  nam zawiadomić  wszystkich uczestników  "RSB" : .
 W dniu 15 lutego 2016 Grupa "RSB" otrzymała zezwolenie UKE
i od tej pory pod znakiem SP3PGS Radio-Klub Krobia
bedzie  kontynuowała działalność na Radiowym Szlaku Biskupiańskim.

 

Cel:
 
Celem konkursu dyplomowego jest popularyzacja regionu Biskupizny , jego historii i tradycji, popularyzacja turystyki pieszej, rowerowej, samochodowej oraz krótkofalarstwa.
 
Regulamin dyplomów:
 
-     Wydawcą Dyplomów byla grupa krótkofalowców- członków Rawickiego Klubu Krotkofalowców SP3PDK, z dniem 15 lutego 2016r. jako Radio-Klub Krobia  SP3PGS ,współtwórców strony internetowej “Radiowy Szlak Biskupiański” .
 
SQ3LMR - Heniu, SQ3PBL - Marek  , SQ3PGA - Waldek, SQ3TCL - Tomek , SQ3TGN - Mariusz .
 
 
    
-     Pomysłodawcą i Award Managerem jest kolega Heniu SQ3LMR.
 
-     Adresem poczty e-mailowej do kontaktów z organizatorem dyplomu, w tym do nadsyłania zgłoszeń dyplomowych, logów i relacji z wypraw, etc. jest:  radiowy-szlak-biskupiański@wp.pl
 
-     W programie dyplomowym mogą uczestniczyć wszyscy licencjonowani krótkofalowcy oraz stacje nasłuchowe (SWL).
 
-   “Radiowy Szlak Biskupiański “ przebiega przez dwanaście  wsi Biskupizny oraz  stolicę  Biskupizny Krobię, oznaczonych  numerami  jak w tabeli głównej.
 
-     Do dyplomu zalicza się łączności przeprowadzone  od dnia 21.03.2015 r  i potwierdzone na stronie    
       radiorsb.pl.tl /“Radiowy Szlak Biskupiański”/
-     Wydawca zastrzega sobie możliwość zmian i aktualizacji regulaminu.
-     We wszystkich sprawach spornych ostateczne decyzję podejmuje  wydawca dyplomu.
-     Wydawca dyplomu nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku udziału w niniejszym          programie  dyplomowym.
 
 
 
Łączności: 
 
- Do dyplomu zalicza się łączności prowadzone dowolnymi modulacjami, emisjami i w      dowolnej częstotliwości  
  radiowej określonej band-planem (w tym przez przemienniki). Nie zalicza się łączności    poprzez komunikatory  
  (np. Echolink) !
 
- Łączność z  miejscowością  zalicza się raz - niezależnie od pasma, modulacji i emisji. W    przypadku wyprawy  
  radiowej lub klubu – również niezależnie od operatora stacji wyprawy. (Nie dotyczy klasy    otwartej)
 
- Miejscowość  dyplomowa, z której dany krótkofalowiec (lub stacja klubowa) pracuje,  uznaje się do jego / jej/  
  łączności w ramach dyplomów jako zaliczoną  po przesłaniu logu i umieszczenia zapisów w  tabelach w  zakładce "zaliczenia"   
  (Nie dotyczy klasy otwartej) 
 
  Dyplomy:
 
- Dyplomy przyznawane są w 4 kategoriach:
         za łączności ze stacjami nadającymi z miejscowości z tabeli ,
         oraz nasłuchy SWL
 
 
Dyplom: Radiowy Szlak Biskupiański   Op. +SWL
 
 Wyznacza się 3 zwykłe klasy dyplomu,
-          klasa III - 5 miejscowości,
-          klasa II  - 10 miejscowości,
-          klasa I   - 13 miejscowości,
 
-    Dyplom "Szlak Biskupiański" – Turysta OM"
-          klasa III - 3 miejscowości,
-          klasa II  - 6 miejscowości,
-          klasa I   - 13 miejscowości,
– dla operatorów  pracujących z  miejscowości na szlaku ( w/g tabelki) przy ubieganiu się o    dyplom "Turysta", konieczne jest : powiadomienie organizatora o "wyprawie",   
   nadesłanie na adres (e-mailowy lub pocztowy) organizatora logu z wyprawy w formacie  dowolnym
   Obowiązuje: minimum 3 QSO z miejscowości szlaku.
   O ile to będzie możliwe, organizator prosi o przesłanie kilku fotografii ,miejscowości    (swojej pracy ), celem  
   umieszczenia na stronie internetowej. Przysłany log zalicza automatycznie łączności  korespondentom.
 
 
-       Dyplom "Open"

zalicza się wszystkie łączności .
Kolejne dyplomy przyznaje się po zaliczeniu: 20, 50, 100, 150, 200 QSO.
 
-      Dyplom Lokatory miejscowości - (w/g tabelki )

wystarczy zaliczyć po jednej miejscowości  położonej w każdym z 5 lokatorów

(JO81LT, JO81LS, JO81MT, JO81MS, JO81LU)
   
Tabela glówna    

  Wsie Biskupizny położone są  w trzech gminach powiatu gostyńskiego
10 w gminie Krobia
  1 w gminie  Gostyń
  1 w gminie Piaski

 -  Wszystkie dyplomy  wydawane są w formacie plików pdf .

 - "Zamki Polskie " - Krobia WGB01/JO81LS/WCA - SP01118
   51.46.31.43 N       16.59.11.54 E     
 proponowane częstotliwości
       145,425 MHz -FM
       433,425 MHz -FM
       7.120 MHz -LSB
       /+ - QRM /
   W konkursie obowiązuje  wywołanie
 "wywołanie  w konkursie dyplomowym Radiowy Szlak Biskupiański  ......."
Za zespół “Radiowy Szlak Biskupiański”
 
 
Award Manager
Heniu sq3lmr